דצמ 312014
 

סיפוח הולנד לצרפת בישר מדיניות נמרצת והחלטית יותר בסוגיית שילובם של היהודים בחברה ההולנדית. יהודי הארץ נצטוו למלא אחר הצו הישן לאמץ להם שמות משפחה. מערך הקונסיסטוריות אורגן מחדש. הוקמו ארבע קונסיסטוריות, שתהיינה כפופות לקונסיסטוריה העליונה בפריס. היהודים הספרדים אולצו להיספח למסגרת הכללית. בראש הקונסיסטוריה בהולנד הוצב עורך-הדין יונאס דניאל מאייר, שמונה כחבר היהודי הראשון בבית-המשפט העליון ושימש גם כעורך עיתון הממשלה. מאיאר שימש כחבר הממשלה הזמנית של הולנד שקמה ב-1813, לאחר מפלת נפוליאון.