דצמ 312014
 

קונגרס וינה (1815) עיצב את הסדר החדש באירופה שלאחר מלחמות נפוליאון. על פי סדר זה סופחה דוכסות וארשה לשטחה של הקיסרות הרוסית ועמה מאות אלפי יהודים. מספרי היהודים בממלכה נאמדו בכ-2,000,000 נפש.