דצמ 312014
 

בקונגרס וינה, בו הוקמה הברית הגרמנית, בהנהגת פרוסיה ואוסטריה, ביקשו שר החוץ של אוסטריה, קלמנס פון מטרניך (1859-1773), ושגריר פרוסיה בווינה, ווילהלם פון הומבולט, להנהיג חקיקה אחידה לגבי היהודים במדינות הברית הגרמנית, על בסיס החוק הפרוסי משנת 1812; אך נוכח התנגדות ערי ההאנזה (המבורג, ברמן וליבק, פרנקפורט ע"נ מיין) ומדינות גרמניות קטנות אחרות, אושר נוסח המבטל את החקיקה השוויונית שהנהיגו הצרפתים בשטחים שנשלטו על ידם, על פי שלום טילזיט. הנוסח החדש קבע כי מועצת הברית הגרמנית תשקול כיצד להשיג שיפור במעמד האזרחי של היהודים, בהתחשב בדעת רוב הציבור, מחד גיסא, ובנכונות היהודים למלא כל החובות האזרחיות, מאידך גיסא.