דצמ 312014
 

בפנסילבניה הועמדו למשפט יהודים שעסקו במסחר ביום השבת הנוצרי (יום א'), בניגוד לחוק. תביעות כאלה חזרו על עצמן ב-1833 וב-1845, בקרולינה הצפונית. בפולמוס שהתפתח סביב המשפטים האלה נחלקו הדעות בקרב היהודים עצמם. היו שגינו את המשפט כהפרת חופש הדת. והיו שטענו כי בגדר סמכותה הריבונית של המדינה הוא לקבוע את יום המנוחה הממלכתי.