דצמ 312014
 

אלכסנדר הראשון יזם הקמת "מיניסטריון לדת ולהשכלה", בראשות השר אלכסנדר גוליצין, והפקיד בידיו את הטיפול בענייני היהודים. לצורך זה הוקמה גם מועצה מורכבת מנציגים נבחרים של הקהילות היהודיות, סך הכל עשרים ושנים נציגים של אחד-עשר הפלכים שבהם יושבים היהודים. לשכה של "משלחת היהודים" הוקמה בפטרבורג, בראשות העסקן זונדל זוננברג,  כדי לתווך בין הקהילות היהודיות לבין הממשל הרוסי. הלשכה פעלה במשך השנים 1825-1818, אך השפעתה היתה מוגבלת והצטמצמה לפעילות שתדלנית להקלת עומס המסים על הקהילות היהודיות. גוף זה שיתף פעולה מלאה עם המדיניות השמרנית של הממשל הרוסי לחיזוק מוסדות הדת היהודיים, במאבקם נגד מגמות המודרניזציה בחברה היהודית ברוסיה. ומשהודח גוליצין מתפקידו ובמקומו מונה שר שמרני לתפקיד שר הדת וההשכלה, בוטלה הנציגות היהודית בפטרבורג.

המניע העיקרי מאחורי מדיניות הצאר כלפי היהודים היה מיסיונרי. ברוח זו יזם הצאר ייסוד "אגודת נוצרים ישראלים", תפקידה לסייע בקליטת מומרים יהודים בחברה הנוצרית. סיוע זה נשא אופי כלכלי והתבטא בחלוקת אדמות המדינה להתיישבות המתנצרים.