דצמ 312014
 

נובמבר. בוועידת אאכן של שרי החוץ של חמש המעצמות – רוסיה, אוסטריה, פרוסיה, אנגליה וצרפת – יזם הצאר דיון על בסיס תזכיר שהוגש לו מטעם נציג "אגודת התנ"ך" בלונדון, לואיס ויי (Louis Way ), ובו קריאה למתן שיווי זכויות ליהודים בכל מדינות אירופה, כשלב הכרחי בדרך התנצרותם של היהודים. נציגי המעצמות הביעו אהדה לרעיונות הגלומים בתזכיר וויי, אך לא נתקבלו החלטות כלשהן.