דצמ 312014
 

בבתי המחוקקים של צרפת דנו בשאלה אם להאריך את תוקף "הפקודה המחפירה", שתוקפה אמור לפוג בשנה זו. נשמעו קולות הדורשים שלא לבטל את הפקודה כדי למנוע השתלטות יהודית על האוכלוסיה הנוצרית של אלזס-לוריין; אך הדברים לא הגיעו לכלל הכרעה והפקודה המחפירה עברה מן העולם. יהודי צרפת שבו ליהנות משוויון זכויות מלא.

הקונסיסטוריה המרכזית בפריס הוציאה כרוז מיוחד ליהודי אלזאס, המונים כשני שלישים מכלל יהודי הארץ, הקורא להם להקפיד על התנהלותם עם שכניהם, לשפר את חזותם ולהתרחק מן ההלוואה בריבית. הכרוז הזכיר ליהודי אלזאס כי הפקודה המחפירה היתה מכוונת בעיקר אליהם ובאה לעולם בעטיים.