דצמ 312014
 

בעקבות פנייתו של המשפטן היהודי אדוארד גאנז אל המלך, לאשר את מינויו כמרצה באוניברסיטת ברלין, הוציא המלך צו המבטל את הסעיפים בחוק משנת 1812, המתירים ליהודים לשמש במשרות אקדמיות. הנימוק הפשוט והגלוי היה שיהודי המאמין בדת ישראל אינו יכול לשמש בתפקיד אקדמי.

בברלין נוסדה "החברה להפצת הנצרות בעם ישראל", שעלתה על גל ההמרה המתפשטת בקרב יהודי גרמניה, אך ביקשה לשוות לו אופי תוכני וערכי ולא תכליתי ותועלתני.

עתירה חוזרת של נכבדי היהודים במינכן (בוואריה) אל המלך לפעול להשוואת זכויותיהם של היהודים נתקלה הפעם בתגובה עוינת של הממשל. זה נזף בשלטונות מינכן על שהתירו יזמה פוליטית כזו מצד היהודים, המכוונת נגד הקונסטיטוציה. אין מקום לפנייה מאורגנת של היהודים אל השלטונות. הממשלה אינה מוכנה להשלים עם כך ש"היהדות תחשוב עצמה לחטיבה נפרדת".