דצמ 312014
 

נוכח הגידול הבלתי-פוסק של האוכלוסיה היהודית בוארשה, הוחלט לחדש את חוק ה"בילט" (או טאג-צעטל, כפי שנקרא אצל היהודים). חוק זה הטיל תשלום כבד של זהוב אחד (30 גרוש) על כל יהודי (שאיננו תושב העיר) הבא לוארשה. תמורת תשלום זה קנה לו זכות שהייה בעיר ליום אחד.

היטל הבילט הצטרף לשורה של מסים עקיפים שהכבידו מאד על יהודי הממלכה. בראש כולם המס המוטל על הבשר הכשר, שבתוספת המס שהוטל על הבשר על ידי הקהילה הביא להכפלת מחיר הבשר הכשר לעומת הבשר הרגיל; מס ה"קונסנס" שנגבה מן היהודים העוסקים במכירת משקאות; מס הרקרוטים שנגבה תמורת שחרור היהודים מן השירות הצבאי. מסים מיוחדים אלה הכניסו לאוצר המדינה כ-4,000,000 זהובים בשנה.