דצמ 312014
 

הלאנדטאג של וירטמברג, בה ישבו כ-11,000 יהודים, אישר הצעת חוק "מתקן", המעניק הקלות בחופש התנועה וחופש המסחר לאותם יהודים שאינם עוסקים בסחר בהמות, בסרסרות ובהלוואה בריבית.