דצמ 312014
 

בחוקה החדשה, שעוצבה בעקבות מהפכת יולי, בוטלה האפליה האחרונה כלפי היהודים – אפליית הדת היהודית בהשוואה לכנסיות הנוצריות. נמחק הסעיף הקובע כי הקתוליות היא דת המדינה. ויכוח ער התנהל בבית-הנבחרים סביב השאלה אם יש לשלם גם את משכורות הרבנים היהודים המוכרים. ברוב גדול נתקבלה ההצעה לשלם שכר הרבנים מאוצר המדינה, הן בבית-הנבחרים והן בבית העליון.