דצמ 312014
 

במרידות שפרצו בכמה ערים במדינת הכנסייה השתתפו גם יהודים. במקומות אלה הוכרז על שיווי הזכויות לכל האזרחים ובכלל זה היהודים. אך משדוכא המרד בידי צבאות אוסטריה, הוחזר משטר הדיכוי על כנו. ברומא, שבה לא פרצה התקוממות, שיבח האפיפיור החדש, גריגוריוס ה-16, את היהודים, שלא נטלו חלק במרידה. אבל הוא לא נענה להפצרות נציגי הקהילה היהודית להקל מעט את העול על היהודים.