דצמ 312014
 

כיבוש אלג'יריה בידי הצרפתים, אף שהיה מלווה ברגשות מעורבים מצד היהודים –  שינה בבת אחת את מעמדה של הקהילה היהודית. נאמנים לדרכם הריכוזית, יצרו הצרפתים מיד תפקיד של "ראש האומה היהודית" (Chef de la nation juive ), שבסמכותו ניהול תקציבי הקהילה וגביית המסים. תפקיד זה בוטל בשנת 1836.