דצמ 312014
 

ממשלת פרוסיה נסוגה מכוונתה להסתלק מחוק 1812 בשאלת היהודים והסתפקה ביישום התכנית הרגרסיבית רק על יהודי דוכסות פוזנה, שסופחה מפולין ובה חיו כשמונים אלף יהודים.

הלאנדטאג של קורהסן, בה ישבו כעשרים אלף יהודים, אישר ב-1832 הצעת חוק המעניקה שיווי זכויות מלא ליהודי הממלכה (להוציא אלה העוסקים בהלוואה בריבית וברוכלות). הממשלה אישרה חוק זה באוקטובר 1833. בכך היתה קורהסן המדינה הגרמנית הראשונה שהעניקה אמנציפציה מלאה ליהודים, כמעט ללא הגבלות.