דצמ 312014
 

סמכויותיהם של הדיינים והרבנים צומצמו והוגבלו אך לענייני נישואין וגטין.

במגפה שפרצה בוהראן (אוראן) מתו 144 תושבים, מהם 44 יהודים.