דצמ 312014
 

הקנטון של באזל בשוויץ מנע מיהודי אלזאסי, אזרח צרפת, לקנות קרקע ולהשתקע במחוז, בהתאם לתקנות הנהוגות שם כלפי היהודים. ממשלת צרפת קיבלה את עמדת המשפטן היהודי, אדולף כרמיה (Cremieux, 1796-1880), ששימש כסגן יושב-ראש הקונסיסטוריה המרכזית בפריס, כי התנהגות זו פוגעת בכבוד צרפת, שכן זו אינה נוהגת אפליה בין אזרחים שווייצים השוהים בתחומה ואילו הקנטון של באזל אינו נוהג בהדדיות כלפי אזרחים צרפתים. מלך צרפת הורה לנתק את היחסים הדיפלומטיים בין צרפת לבין הקנטון של באזל.