דצמ 312014
 

יצאה הוראה להפעיל צנזורה קפדנית על כל ספרי הקודש שיצאו לאור בבתי-דפוס שמחוץ לממלכה ולא עברו צנזורה ממשלתית, בייחוד ספרות חסידית וספרות קבלה. כל הספרים החשודים שלא נדפסו בבתי-הדפוס שבפיקוח הממשלה הועברו ביקורת, בכלל זה ספרים שנדפסו במאות ה-16 עד ה-18. ביקורת זו נעשתה על ידי "רבנים נאמנים". ספרים שנפסלו הועברו לשרפה. הממשלה סגרה את כל בתי-הדפוס העבריים, להוציא שני בתי-דפוס בווילנה ובקיוב, כדי לרכז את ההשגחה על הוצאת ספרי הקודש העבריים. ב-1841 יצאה הוראה לבדוק מחדש את הספרים שזכו לאישור הרבנים הנאמנים, שמא לא עשו אלה את מלאכתם נאמנה.