דצמ 312014
 

בפקודת המשנה-למלך הוקמה וועדה מיוחדת לבדיקת הטקסט של "חושן משפט", שהוא אותו חלק ב"שולחן ערוך" העוסק בדיני ממונות ועונשים. "מוסר" יהודי, שהופלל בידי יהודים באמצעות עדות שקר, התלונן כי "חושן משפט" מתיר עדות שקר כנגד מוסרים. על בסיס זה פתחו השלטונות בחקירה. הוועדה, שבה ישבו כמה נכבדים יהודים ובהם הצנזור היהודי לספרים עבריים, מטעם הממשלה, יעקב טוגנהולד (מינוי משנת 1820), מצאה שבשלושים וששה סעיפים יש פסקי הלכה שאין הדעת סובלתם, כיוון שהם מתירים את דמם של מוסרים וכן הם מתירים מעשי רמאות כלפי הגויים. הממשלה שקלה ברצינות להחרים את כל הטפסים של ה"שולחן ערוך" אותו הגדירה "ספר מסוכן" ולהתיר הדפסה מחודשת שלו רק בהשמטת כל הפסקאות הפסולות; אך נוכח התסיסה וההתרגשות שאחזו בציבור היהודי האורתודוכסי נתפסה הממשלה להיסוס ובסופו של דבר נסוגה מכוונתה לגזור על ה"חושן משפט".