דצמ 312014
 

קבוצת צעירים, חברי קהילת "אנשי חסד" בניו-יורק, יזמו הקמת מושבה יהודית חקלאית במדינת ניו-יורק, בשם "שלום". הדחף העיקרי מאחורי יזמה זו היה הרצון להבטיח את המשך הקיום היהודי באמריקה, שתנאי החיים בה מעודדים את פיזורם של היהודים והתערותם בסביבה האמריקנית. המושבה שלום החזיקה מעמד שנים אחדות ונעזבה.