דצמ 312014
 

בקהיר הוקם, ביזמת אדולף כרמיה, בית-ספר יהודי מודרני, שתכנית הלימודים שלו כללה, מלבד לימודי הקודש ולימוד שפת הקודש, גם לימוד חשבון ושפות זרות – צרפתית וערבית. הוקם גם בית-ספר לבנות במתכונת זו. מוסדות חינוך דומים הוקמו גם באלכסנדריה.