דצמ 312014
 

בוטלה מערכת בתי-הדין הרבניים. על היהודים הוחל החוק האזרחי הצרפתי. בענייני אישות ודת נשמרה לרבנים הזכות לצרף חוות-דעת, אך זו לא היתה מחייבת לגבי מערכת השיפוט הצרפתית.

ביטול האוטונומיה היהודית הדתית והחלת המשפט האזרחי הצרפתי על יהודי אלג'יר נעשה בהשראת הדגם שעל פיו אורגנה יהדות צרפת. כבר ב-1833 ביקשה ההנהגה היהודית בפריס מן הממשלה לפעול לכינון קונסיסטוריה יהודית בעיר אלג'יר.