דצמ 312014
 

הלאנדטאג של חבל הרהין קיבל החלטה לפנות אל המלך בבקשה לבטל את "הצו המחפיר", ירושת המשטר הנפוליאוני, ששרר במדינה מאז הוחזר החבל לשליטת פרוסיה. פנייה זו ציינה את התגברות הלך-הרוחות הליברלי ברחבי גרמניה. מכיוונים שונים עלתה הדרישה להעניק סוף סוף ליהודים שוויון זכויות אזרחי.