דצמ 312014
 

נובמבר. בחקיקה מיוחדת הוקמה קונסיסטוריה מרכזית באלג'יר ושתי קונסיסטוריות אזוריות באוראן ובקונסטנטין. ניהול הקונסיסטוריות הופקד בידי פקידי ממשל יהודים מצרפת – חילונים ורבנים. מינויים אלה ביטאו מצד אחד את ההתנשאות התרבותית של יהדות צרפת ומצד שני את מדיניות הממשלה להטמיע את תרבות צרפת בקרב האוכלוסייה המקומית, וקודם כל בקרב הציבור היהודי. מדיניות זו של מודרניזציה לא יכלה להישען על גורמים לוקליים בחברה היהודית או המוסלמית המקומית. ואמנם עבר זמן רב עד שיהודי אלג'יר גילו נכונות לשתף פעולה עם המוסדות החדשים, האזרחיים במהותם, שנכפו עליהם מלמעלה, והיו זרים ואף מנוגדים לארגון הקהילה המסורתי, הדתי במהותו.

השינוי הדרמטי באפשרויות שנפתחו בפני יהודי אלג'יר משכו לכאן אלפי מהגרים יהודים חסרי כל מן הארצות השכנות – מרוקו ותוניס. תנודה זו של אוכלוסין הגבירה את אי-היציבות הפנימית בקהילה היהודית.