דצמ 312014
 

האיכרים בגליציה התקוממו והציפיה למרד פולני חדש גברה. ראשי הקהילה היהודית בלבוב פנו לממשלה בהצעה להקים גדוד יהודי, שיעמוד לשירותה של הממשלה. בד בבד שיגרו יהודי לבוב עצומה לשלטונות לבטל את האיסור על נוכחות יהודית בכפרים ומכירת משקאות חריפים לאיכרים, כגמול על הלויאליות של האוכלוסיה היהודית. פנייה זו לא נענתה.