דצמ 312014
 

יולי. בוועידה השלישית של הרבנים הרפורמיים, בברסלאו, סוגיית השבת עמדה במרכז הדיונים.  הולדהיים הציע להזיז את השבת ליום ראשון, בהתחשב בתנאי המציאות, שבה יהודים רבים נאלצים לעבוד בשבת; אך רוב מכריע של הרבנים דחו הצעה זו מכל וכל. עם זאת, התירו ליהודים המשמשים במשרות ממשלתיות לעבוד בשבת.