דצמ 312014
 

על רקע התסיסה הלאומית שאחזה בעמי הקיסרות האוסטרית, יזמו מנהיגי הקהילה של לבוב כנס של שש הקהילות הגדולות בגליציה, כדי להכין עתירה משותפת אל הקיסר לתקן סוף-סוף את מדיניות האפלייה הנוהגת כלפי היהודים, בניגוד משווע לאיגרת הסובלנות של הקיסר יוזף השני. גם עתירה זו לא זכתה לתגובה.