דצמ 312014
 

הרוחות החדשים המנשבים באירופה ובאיטליה השפיעו גם על מדיניות הכנסייה כלפי היהודים. האפיפיור פיוס ה-9 (1878-1846) הודיע על הכוונה להרוס את חומות הגטו ולחבר את שכונת היהודים עם מרכז העיר. בתגובה פרצו מהומות בעיר , אך בהשפעת נאום חוצב להבות של אחד ממנהיגי ההמון, התחלפו אלה במהירות בהפגנות אהדה כלפי היהודים (יולי 1847).

בינואר 1848 בישר האפיפיור למשלחת יהודית שהתייצבה לפניו כי הוא מתעתד לחולל שינויים לטובה במדיניות כלפי היהודים, אך כל זה ייעשה בזהירות ובמתינות.