ינו 062015
 

ינואר

4 בינואר. התפרסמה הודעת הממשלה, בצורת איגרת משר-המושבות לנציב העליון ובה נאמר כי הממשלה לא התחייבה לאשר את תכנית החלוקה ובייחוד לא קיבלה את ההצעה לבצע טרנספר של תושבים ערבים מן האזור היהודי אל האזור הערבי.

פברואר-מרס

וייצמן קיים סדרת פגישות עם אישי מפתח בממשל הבריטי, בכלל זה שר-החוץ החדש, לורד הליפקס, וראש-הממשלה צ'מברליין, כדי לבלום את הכרסום המסתמן בתכנית החלוקה. וייצמן הזהיר את בני שיחו כי הממשלה מפריזה בהערכת משקלו של הגורם הערבי וטועה בהערכת כוחם של היהודים בארץ-ישראל. אין לפרש את מתינותם של היהודים כסימן לחולשה. היהודים לא יקבלו תכתיב שיפגע בהם.

אפריל

הוועדה לבדיקת תכנית החלוקה (Palestine Partition Commission), בראשות סר ג'ון וודהד (Woodhead), יצאה בדרכה לארץ-ישראל. שהותה בארץ נמשכה עד חודש אוגוסט.

מאי-אוגוסט

שר-המושבות אורמסבי-גור, ידיד מובהק של הציונות מאז ימי הצהרת בלפור, הוחלף במלקולם מקדונלד, שאף הוא נחשב ידידק של הציונות; על כן לא עוררו חילופי האישים דאגה במחנה הציוני. מקדונלד ניגש לבחון מחדש את הבעיה הארצישראלית ונפגש לצורך זה עם שורה של מנהיגים ציוניים וערבים. באוגוסט אף ביקר בארץ בחשאי. משהובהר לו כי ועדת וודהד נוטה להמליץ על קיצוץ ניכר בשטח המיועד למדינה היהודית, הגיע למסקנה כי כיוון שהיהודים לא יקבלו גרסה מקוצצת של תכנית החלוקה יש לחשוב על חלופה.

אוקטובר

בראשית אוקטובר, בישיבה שכינס שר-המושבות, בהשתתפות הנציב העליון ונציגים ממשרד החוץ ומשרד המלחמה, הוחלט על הגברת המאמץ לדיכוי המרד הערבי ובד בבד להודיע על הסתלקות הממשלה מתכנית החלוקה ולכנס ועידה בהשתתפות נציגי היהודים ונציגי הערבים כדי להגיע להסכמה על תכנית חדשה. שר-המושבות צייר בקוים כלליים את תפיסת הפתרון הנראה לו: תותר עליית יהודים "בהקף סביר" ותתאפשר התיישבות יהודים באזורים מסוימים אך לא מחוצה להם. בו בזמן יוענקו ליהודים ולערבים סמכויות ממשל עצמי מקומי. בכך יותוו למעשה גבולות ההתיישבות היהודית. בטווח הארוך יורחבו תחומי ההתיישבות היהודית בהסכם עם הערבים, ובמרוצת הזמן תקום "מעין מדינה יהודית שתהיה מחוברת בפדרציה עם מדינות המזרח התיכון, שתכלול את ארץ-ישראל, סוריה, לבנון, עבר-הירדן ואולי גם את עיראק ואת ערב הסעודית".

19 באוקטובר. ועדת וודהד מסרה את הדו"ח שלה לקבינט. שר-המושבות הציע שהממשלה תודיע כי תכנית החלוקה היא בלתי מעשית וכי הממשלה גיבשה הצעות חלופיות מסוימות. הממשלה תזמין ללונדון את נציגי הסוכנות היהודית ונציגים ערבים. כן הציע להקים ועדת קבינט לבחינת הבעיה בכללותה. ועדה כזאת הוקמה בהרכב בהרכב ראש-הממשלה, שר-האוצר, שר-החוץ, שר-המושבות, השר לתיאום ההגנה ושר-הבריאות. הוועדה דנה בדו"ח ועדת וודהד והגיעה עד מהרה למסקנה כי "הדו"ח מוכיח כי הערבים מתנגדים בתוקף לחלוקה וברור כי אם נדבק במדיניות זאת נאבד את הידידות של העולם הערבי. הוזהרנו על ידי השר לענייני הודו כי האיבה למדיניות החלוקה מתפשטת הרבה מעבר לגבולות הארצות הערביות. – – – מגזרים חשובים בקרב היהדות מתנגדים גם הם למדיניות החלוקה. יתר על כן: מדו"ח הוועדה עולה שמדיניות זאת עומדת בפני קשיים מנהליים וכספיים חמורים מאד."

נובמבר

9 בנובמבר. התפרסם דו"ח ועדת וודהד. הוועדה קבעה כי תכנית הוועדה המלכותית אינה ישימה. הוועדה העלתה שלוש הצעות חלופיות לחלוקה חדשה, ובחרה ברוב קולות בהצעה שהשאירה בידי היהודים את רצועת השרון בלבד, בין זכרון-יעקב ורחובות. הממשלה צירפה הודעה מטעמה האומרת כי תכנית החלוקה והקמת שתי מדינות איננה מעשית. הממשלה תפעל להשגת הבנה והסכמה בין היהודים והערבים על תכנית חלופית. לפי שעה תמשיך בריטניה בשליטתה על ארץ-ישראל. היא תזמין את נציגי הפלשתינאים ונציגי ארצות ערב ואת נציגי הסוכנות היהודית להיוועד עמה בלונדון על המדיניות העתידה. הממשלה תירצה את צירוף מדינות ערב בכך שצעד זה יתרום למיתון עמדות הפלשתינאים ויניח אולי יסודות להקמת פדרציה ערבית שתכלול בתוכה גם מדינה יהודית.

הנהלת הסוכנות היהודית פרסמה גילוי-דעת, בו דחתה את דו"ח ועדת וודהד כבסיס למשא-ומתן והביעה דאגה מזימון מדינות ערב לוועידת לונדון. הסוכנות לא תשתתף בשיחות, אלא על יסוד הצהרת בלפור והמנדט.

24 בנובמבר. הפרלמנט קיים דיון בהודעת הממשלה. ביקורת חריפה הוטחה כלפי הממשלה ומדיניותה הכושלת בארץ-ישראל. הדיון הסתיים בלא הצבעה. בכך נסתם הגולל על תכנית החלוקה. ברי היה שהחמרת המצב הבינלאומי השפיעה מאד על מערכת השיקולים של ממשלת בריטניה, ששאפה לקצר חזיתות ולצמצם התחייבויות במישור הבינלאומי.

דצמבר

20 בדצמבר. הוועד-הפועל המצומצם דן בשאלת ההשתתפות בוועידת לונדון. למרות הלחצים שהופעלו על ממשלת בריטניה החזיקה הממשלה בדעתה כי יש לזמן גם את מדינות ערב לוועידה. בוועד-הפועל הציוני לא הושגה הכרעה וההנהלה החליטה בסופו של דבר להשתתף בוועידה.