ינו 062015
 

במשך מאה השנים ויותר מאז כיבוש אלג'יר בידי הצרפתים, גדלה האוכלוסיה היהודית בארצות צפון-אפריקה בשיעור עצום. משקלה של אוכלוסיה זו היה גדול בהשוואה לתושבים האירופיים האחרים וניכר בייחוד בערים הגדולות. בערים אלה ניכרה גם מגמה של יציאה מן הרבעים הישנים ומעבר לשכונות חדשות מאוכלסות בעיקר על ידי האירופים. אחת התוצאות הבולטות של  תהליכי המודרניזציה שהתפתחו בארצות צפון-אפריקה תחת השלטון הקולוניאלי האירופי היתה הגידול הניכר בשיעור המפרנסים בקרב האוכלוסיה היהודית, שעלה מכ-15% לכ-30%, הקטנת מספר המפרנסים העוסקים במסחר והגדלת מספר השכירים (בעיקר בפקידות).