ינו 062015
 

דווקא בלוב שתחת שליטת האיטלקים, פעלו השלטונות למיתון התעמולה האנטי-יהודית, מתוך רצון למנוע חיכוכים ולקיים את השקט והסדר במושבה.