ינו 012015
 

בסרביה, שזכתה בעצמאות לאחר קונגרס ברלין 1878, ישבו כ-6,000 יהודים. כ-4.000 ישבו בעיר הבירה בלגרד. הם נהנו משיווי זכויות מלא. רובם עסקו במסחר זעיר. ניכרה חדירה גוברת של יהודים למשרות ממשלתיות ולמקצועות החופשיים.