ינו 012015
 

מספר היהודים בגרמניה נאמד בשנת  1880 בכ-561,000. שני שלישים מהם חיו בפרוסיה. 55% עסקו במסחר; 19% הועסקו בתעשייה; 16% חיו מרנטה; 6% – שירות ציבורי ומקצועות חופשיים; 2.6% – שירותי בית; 1.4% – חקלאות.