ינו 042015
 

גם לשווייץ הגיעו כשלושת אלפי מהגרים יהודים בשנות ההגירה הגדולה מרוסיה. מספר היהודים בכל הקנטונים נאמד בכ-10,000 נפש. במוסדות הלימוד הגבוהים – בציריך, ברן, לוזאן וג'נבה – נקלטו מאות סטודנטים יהודים מרוסיה, ששערי האוניברסיטאות בארץ מולדתם נסגרו בפניהם (הנומרוס קלאוזוס).