ינו 042015
 

ב-1880 מספר יהודי צרפת נאמד בכ-60,000 נפש. מספר זה גדל כמעט כפליים בשנים 1900-1880  בשל ההגירה היהודית מרוסיה מוכת הפוגרומים. הריבוי המהיר במספרי היהודים והאווירה הלאומנית ההיסטרית ששררה בצרפת של הרפובליקה השלישית, בעקבות התבוסה מידי גרמניה ב-1871, הביאו לגאות האנטישמיות בצרפת. גל הפרסומים האנטישמיים, עיתונים וקונטרסים, כאילו הגיע לכאן ממרכז אירופה הדוברת גרמנית.