ינו 042015
 

בזמן ההשתלטות הבריטית על מצרים חיו במצרים קרוב ל-10,000 יהודים – 5,000 בקהיר וכ-3,000 באלכסנדריה. הגידול הדמוגרפי של היהודים במצרים היה תוצאה של הגירה ניכרת מארצות הים התיכון, מן הבלקנים וממזרח-אירופה. מחצית מבני הקהילה היהודית היו בעלי נתינות זרה, אירופית, ונהנו מזכויות היתר שהעניק להם משטר הקפיטולציות. הממשל הבריטי, בניגוד ברור למדיניות השלטון הקולוניאלי הצרפתי בארצות המגרב ובכל מושבותיו, נמנע מלהתערב בענייניה הפנימיים של האוכלוסיה המקומית, ועל כן השינויים שהתחוללו בקהילה היהודית במצרים היו בעיקר פרי תהליכי מודרניזציה פנימיים. השפה הצרפתית ולא השפה האנגלית נשארה השפה השלטת בקרב יהודי מצרים.