ינו 052015
 

בתחום הממלכה חיו כ-2,000,000 יהודים (מפקד שנת 1900), קרוב למיליון ורבע באוסטריה (רובם בגליציה ובוקובינה) ולמעלה משלושת רבעי מיליון בהונגריה.