ינו 052015
 

שלוש מאות אלף היהודים ברומניה הוגדרו כ"בני חוץ-לארץ" וכך נמנעו מהם הזכויות האזרחיות שעליהן התחייבה רומניה בקונגרס ברלין 1878.