ינו 052015
 

מספרי היהודים באנגליה גדלו מאד בשל גל ההגירה ממזרח. במפקד של 1911 נקבע מספר היהודים בכרבע מיליון. בלונדון לבדה נאמד מספר היהודים בכ-150,000, שני שלישים מהם מהגרים מרוסיה. גם בערי השדה המתועשות גדל מספר היהודים. במנצ'סטר נאמד מספרם בכ-25,000, בלידס – 15,000, בליברפול – 7,000, בגלזגו – 7,000.