ינו 052015
 

בשנות ה-80' וה-90' של המאה התשע-עשרה נכנסו לארצות-הברית כמיליון יהודים, שהיגרו לכאן ממזרח-אירופה (רוסיה, פולין, רומניה). עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה ב-1914 נכנסו לכאן עוד כמספר הזה. היהודים ממזרח-אירופה היוו 10% מכלל המהגרים שהגיעו לאמריקה בשנים 1914-1881. שיעור וקצב ההגירה היהודית לאמריקה נקבעו במידה רבה על ידי האירועים במזרח-אירופה ובעיקר ברוסיה. בשנים שלאחר פוגרום קישינב ובשנות הריאקציה שלאחר כישלון מהפכת 1905 גבר הזרם והגיע לממדים עצומים. הזרם האדיר הזה של הגירה יהודית יצר בארצות-הברית את הקיבוץ היהודי השני בגודלו (לאחר רוסיה). ערב מלחמת העולם מנו היהודים כאן כשלושה מיליון נפש.

הציבור היהודי באמריקה לא נשאר שווה נפש כלפי הפוגרומים ברוסיה; הוא יצא בעצומות ובהפגנות מחאה, שאליהן הצטרפו רבים וחשובים מקרב האזרחים והפוליטיקאים הלא-יהודים באמריקה. ארגון "בני ברית" יזם עצומה אל הצאר הרוסי, שעליה חתמו 12,000 איש ב-36 מדינות. הממשל הרוסי סירב לקבל את העצומה והנשיא תיאודור רוזבלט החליט להפקיד את העצומה על כל חתימותיה בארכיון המדינה לידיעת הדורות הבאים.