ינו 052015
 

למרות ההשתתפות הגבוהה של היהודים במאמץ המלחמה של רוסיה, כפי שניכרה באחוז הגבוה של היהודים המשרתים בצבא, נחשבו היהודים, בעיקר באזורי הלחימה עם הגרמנים והאוסטרים, יסוד חתרני ובוגדני, הנוהה אחרי האויב הגרמני.