ינו 062015
 

מספרי היהודים באיטליה, בשנות ה-30', נעו בין 40,000 ל-50,000. כ-36,000 מהם היו בעלי אזרחות איטלקית והשאר חסרי אזרחות, שהגיעו לאיטליה מתחילת המאה ורק חלק מהם הצליח להתאזרח. ברומא התגוררו כ-12,800 יהודים, במילנו – כ-11,000, טריאסט – כ-6,000, טורינו כ-4,000. הציבור היהודי הגיב לעליית הפאשיזם באיטליה בדומה לשאר הציבור. לא מעטים תמכו במוסוליני ואף הצטרפו לתנועתו. התנועה הציונית הקטנה התרכזה בעיקר בפירנצה ובטריאסט. מתח מתמיד שרר בין היהודים הפאשיסטים לציונים; הפאשיסטים טענו כי הציונות אינה עולה בקנה אחד עם הנאמנות המוחלטת למדינה האיטלקית.