ינו 062015
 

נוכחותה של אוכלוסיה אירופית (צרפתית) ניכרת סיפקה חממה לטיפוח אנטישמיות מקומית, שהשפיעה לא מעט גם על הלכי הרוח האנטי-יהודיים בחברה המוסלמית המקומית. בראשית שנות השלושים צמח דור חדש של אנטישמים מקומיים, שקיבלו את השראתם מן האירועים באירופה, מן הימין הקיצוני בצרפת ומן הנאצים בגרמניה.