ינו 062015
 

התעמולה האנטי-יהודית ממקורותיה של איטליה הפאשיסטית גברה במחצית השנייה של שנות ה-30'. היהודים הוצגו על ידי שופרות התעמולה האיטלקיים הוצגו כסוכני האימפריאליזם הבריטי במזרח-התיכון. בתי מסחר איטלקיים הצטוו לצמצם את קשריהם עם היהודים. ב-1938, מוסדות תרבות איטלקיים סגרו את שעריהם בפני מבקרים יהודים.