ינו 012015
 

בפינלנד חיו בזמן המלחמה כ-2,000 יהודים, מהם כ-200 פליטים שברובם הגיעו לכאן מגרמניה ואוסטריה. הקהילה היהודית נהנתה משוויון זכויות מלא מן היום בו השתחררה פינלנד מעולה של רוסיה בשלהי מלחמת העולם הראשונה. מצב זה לא השתנה עם הצטרפות פינלנד למדינות הציר. בקיץ 1942 החל הלחץ הגרמני להפעיל את מדיניות הגירוש וההשמדה גם על יהודי פינלנד. הימלר ביקר בפינלנד ופעל בין השאר לקדם את תכנית גירוש היהודים, אך נתקל בסירוב מוחלט.

הגרמנים ניסו לשים ידם לפחות על הפליטים היהודים בפינלנד, שעם פרוץ המלחמה רוכזו במחנות פליטים. אך גם ניסיון זה הוכשל. חלק מן הפליטים היהודים נעזרו על ידי השלטונות בבריחה לשבדיה. רק תשעה יהודים הוסגרו לידי הנאצים, כתוצאה משיתוף פעולה של ראש המשטרה הפינית עם סוכני הגסטפו.