ינו 012015
 

ברומניה, בה מנו המיעוטים הלאומיים – הונגרים, גרמנים, רוסים, אוקראינים, בולגרים, יוונים, צוענים – כ-25% מכלל האוכלוסיה, מנו היהודים בשנות ה-30' כ-757,000 נפש (4.2%). בשנות ה-30', על רקע המשבר הכלכלי החריף, גאתה האנטישמיות בארץ זו והעלתה לשלטון, אם גם לזמן קצר, את המפלגה הנוצרית-לאומית שחרתה על דגלה את המלחמה ביהודים. במשך זמן קצר (דצמבר 1938-ינואר 1939) נוזמה חקיקה אנטי-יהודית חריפה וענפה. בבדיקה חוזרת של בעלי האזרחות הרומנית נשללו הזכויות האזרחיות של כשליש מיהודי רומניה. החקיקה האנטי-יהודית גברה כתוצאה מהתערבותה של גרמניה במדיניות החוץ והפנים של רומניה.