ינו 012015
 

שטחים שאיבדה הונגריה בסיום מלחמת העולם הראשונה וצורפו לצ'כוסלובקיה ולרומניה סופחו מחדש להונגריה, ביזמתו של היטלר. עם העברת צפון טרנסילבניה מרומניה להונגריה, גדל מספר היהודים בהונגריה מכ-450,000 לכ-725,000.

החקיקה האנטי-יהודית שנוזמה בשנים 1939-1938 הגדירה את הזהות היהודית במונחים גזעיים והחזירה למעגל היהודי עשרות אלפי יהודים שהתנצרו והתבוללו. הוטלו הגבלות ומכסות על היהודים המועסקים בענפי המשק עד לשיעור של 12% במפעלים ועד 6% במקצועות החופשיים. בוטלה אזרחותם של היהודים שהתאזרחו לאחר 1914. נשללה זכות ההצבעה בבחירות הכלליות והמוניציפליות. גברים מגיל 18 עד 25 חוייבו בשירות עבודה. עד נובמבר 1940 גוייסו 52,000 יהודים ששירתו ב-260 פלוגות עבודה.

בסוף אוגוסט 1940 נאלצה רומניה להחזיר להונגריה את צפון טרנסילבניה עם למעלה מ-150,000 יהודים.

בסוף נובמבר הצטרפה הונגריה לחוזה המשולש שהרכיב את הציר גרמניה, איטליה ויפן. בכך נרתמה הונגריה לחלוטין לעגלת המלחמה של היטלר.