ינו 012015
 

עם הצטרפותה של איטליה למלחמה, בצד גרמניה, הוקמו ברחבי איטליה 43 מחנות מעצר, בהם נכלאו אזרחים זרים, בעיקר נתיני מעצמות המערב, וביניהם גם אלפי יהודים. מחנות אלה לא דמו למחנות הריכוז הנאציים והתנאים השוררים בהם היו נוחים בהרבה. במאי 1942 יצאה הוראה המחייבת גברים יהודים בגילאי 55-18 להשתתף בעבודות חובה מטעם המדינה. מגוייסי החובה מקרב היהודים לא מנו יותר מ-2,000 איש.