ינו 012015
 

רומניה, שזכתה בעצמאות בעקבות קונגרס ברלין (1878), התחייבה לקיים שוויון זכויות אזרחי לכל התושבים בתחומיה, בכלל זה היהודים. ואולם הרומנים התחכמו והכריזו על 200,000 היהודים היושבים ברומניה כי הם "תושבים זרים", אף כי רובם ככולם היו ילידי הארץ. כנגד זה נקטו הרומנים תכסיס וקבעו להם מעמד של "זרים ילידי הארץ". הפרה בוטה זו של חוזה קונגרס ברלין לא עוררה מחאות בפורום הבינלאומי.

במעמדם זה נמנעה מהיהודים זכות ההשתתפות בבחירות ובמועצות העירוניות. נמנעה מהיהודים הכניסה למקצועות החופשיים. הלחץ הכלכלי על היהודים הוגבר, כאשר נאסר סחר היין בכפרים ובעיירות הסמוכות על תושבים "זרים", שאינם חברים בקהילות הכפריות ואינם בעלי זכות בחירה. נאסר על היהודים לסחור בטבק, מלח, ובתרופות; נאסר עליהם לפעול בבורסה; נאסר עליהם לשמש כחברים בלשכות המסחר, אף שרוב הסוחרים ברומניה היו יהודים. הגזרה שפגעה יותר מכל בדלת העם היהודית היה האיסור לעסוק ברוכלות (1884). אלפי משפחות יהודיות נידונו בכך לחרפת רעב ולגסיסה אטית.