ינו 012015
 

דעיכת הגל המהפכני של 1848 במרכז ובמזרח-אירופה וההרעה במצב זכויות האזרח של היהודים שם נתנה דחיפה להגירתם של יהודים רבים מארצות מרכז אירופה לאמריקה, בעיקר אלה שנואשו מן הסיכוי לאמנציפציה מלאה ומהירה של היהודים באירופה. בשנות ה-50' נישא גל ההגירה העיקרי מגרמניה ומאוסטרו-הונגריה. מהגרים אלה שינו את פני יהדות אמריקה לא רק במספריה, אלא גם בשיטות הארגון שלה, ובצביונה הדתי והתרבותי.

ב-1840 נאמד מספר היהודים בארצות-הברית בכ-15,000 נפש. ב-1860 נאמד מספרם בכ-150,000 נפש (כ-40,000 מהם בניו-יורק), ועד שנת 1880 הגיע מספרם לכ-280,000 נפש.