ינו 012015
 

מרס

בחוקה שהעביר מלך פיימונט, קרל אלברט, הוענקו זכויות אזרח ליהודים. בחודש יוני, לאחר שנפתחה המלחמה באוסטרים, לאיחוד איטליה, נוספו לזכויות האזרח גם זכויות מדיניות מלאות. יהודי איטליה הצטרפו בהתלהבות למלחמת השחרור. בממשלה הרפובליקנית הזמנית של ונציה שירתו כשרי אוצר שני יהודים – ליון פינקרלה ויצחק מאוורוגונאטו. משחזרה אוסטריה והשתלטה על לומברדיה וונציה, בוטלו הזכויות המדיניות של היהודים, אך הזכויות האזרחיות נשארו על כנן.

האפיפיור פיוס התשיעי, בהשראת האירועים המהפכניים, יזם את פריצת חומות הגיטו היהודי ברומי ומתן חופש תנועה ליהודים בעיר.